Produkty dla rolnictwa ekologicznego

Preparaty dla rolnictwa ekologicznego


1. Bio - algeen S 90 - organiczny stymulator wzrostu roślin/ cena 95 zł za 2l/

2. Calvet RE - uniwersalna mieszanka paszowa uzupełniąjaca dla zwierząt

3. Dolfos BMp RE - mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych wysokowydajnych w okresie laktacji

4. Dolfos BM RE - mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych średniowydajnych w okresie laktacji

5. Dolfos BO RE - mieszanka paszowa uzupełniająca dla bydła opasowego

6. Dolfos B RE - uniwersalna mieszanka paszowa uzupełniająca dla bydła

7. Dolfos DN RE 2,5% - mieszanka paszowa uzupełniająca dla kur niosek

8. Dolfos D RE - uniwersalna mieszanka paszowa uzupełniająca dla drobiu

9. Dolfos ML RE - mieszanka paszowa uzupełniająca dla macior

10. Dolfos S RE - mieszanka paszowa uzupełniająca dla trzody chlewnej