Regulamin

Dostawa towaru.

 

Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską do domu klienta za opłatą w wysokośći 16 zł.

Zamówienia z Łańcuta i okolic oraz z Rzeszowa i okolic dostarczamy własnym transportem bez dodatkowych opłat.

 

PŁATNOŚCI

 

Przelew bankowy

 

Sklep internetowy Medicus-Agro s.c. przyjmuje wpłaty wyłącznie na następujące konto:

Medicus-Agro s.c.
ul. Składowa 10
37-100 Łańcut
w tytule wpłaty ID zamówienia

numer konta to:
PKO S.A.: 49 1020 4391 0000 6802 0158 6569                                                            


Pobranie

Przy płatności gotówką do rąk kuriera pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 6zł.

W siedzibie Firmy Medicus-Agro płatność gotówką.

 

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy Medicus-Agro s.c. Mierzwa Łukasz, Wojak Magdalena ( http://www.medicusagro.pl) mającej siedzibę pod adresem: ul. ul. Składowa 10 37-100 Łańcut dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu. Firma Medicus-Agro s.c. jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://www.medicusagro.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

10. Podawane na stronie czasy dostawy produktów nie są gwarantowane przez sklep i mają charakter orientacyjny. Firma Medicus-Agro s.c. zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie lub złożenia zamówienia z wybraną formą płatności za pobraniem.

GWARANCJE I REKLAMACJE

11. Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta i dostarczane wraz z dowodem zakupu- paragonem lub na życzenie Fakturą VAT.
12. W przypadku reklamacji należy kontaktować się Medicus-Agro s.c./ adres podano na stronie/. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu, który Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
13. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.

14. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

15. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę) i towarów ulegających szybkiemu zepsuciu.

16. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Firma Medicus-Agro Janusz Jarząbek dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Medicus-Agro s.c. Mierzwa Łukasz, Wojak Magdalena

ul. Składowa 10

37-100 Łańcut

17. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

18. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

19. Firma Medicus-Agro s.c. Mierzwa Łukasz, Wojak Magdalena jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

20. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres medicusagrosc@onet.pl Firma Medicus-Agro s.c.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

21. Firma Medicus-Agro s.c. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.